Reading  An E.C.G    

http://www.youtube.com/watch?v=H-zxGBfx

xgk&feature=PlayList&p=197DBF8357A8F240&index=79

معلومات در مورد سیستم عصبی در رنگین کمان صلح، محلول الکترولیتی خون ، موجودیت فلزات درخون باعث ایجاد میدان مقناطیسی دربدن انسانها میگردد...معلومات در مورد فلزات خون  در رنگین کمان صلح ۴...، بقیه معلومات در بحث فوق ...، رسیدن به ارامش با تمرکز ذهنی امکان پزیر است و بس، انواع ریلکس تراپی که از ان برای تمرکز ذهنی استفاده میشود؛ مانند: ریکی، میدتیشن، عبادت خداوند در ادیان مختلف، رنگ تراپی، موزیک تراپی...،  یوگا و بازی شطرنج تمرکز ذهنی را بهتر میکند، شنیدن موسیقی ارام اما نه با اشعار غمگین کننده و تراژید، گوش دادن به اهنگهای مذهبی ارام درهرعقیده ای مذهبی ایکه هستیم ویااهنگهای میهنی ارام ....در رنگین کمان صلح ۱ و ۴ از ان یاد اوری شد، انواع ریلکس تراپی باعث منظم شدن میدان مقناطیسی در بدن انسان میشوند، منظم شدن میدان مقناطیسی دربدن باعث میشود تا فریکونسی صوتی امواج الکترومقناطیسی در بدن منظم گردد واین فریکونسهای صوتی باعث منظم شدن اهتزات صوتی درهرعضو که از میلیون حجره  یا سلول ساخته شده، میگردد،  هر عضو از بدن اهتزات صوتی خاص خود را دارد، با منظم شدن و یا تغیر در اهتزات صوتی اعضا، عضو شفا ویا مرضی میشود، به نظر من شدت  فریکو نسهای صوتی امواج الکترو مقناطیسی مهم است نه طول موج امواج الکترومقناطیس. معلومات در مورد انواع امواج الکترومقناطیس در رنگین کمان صلح 1...، بهترین مثال:  موج صوتی است ( موج صوتی، موج میخانیکی یست نه الکترومقنا طیس)  دررنگین کمان صلح از ان یاد اوری شد، ویدو کلپ های تصویری در مورد اثراهتزات صوتی در بدن، معلومات درمورد ریکی، مقالات علمی در مورد ریکی را در وبلاگ های رنگین کمان هذف نموده بودند(  حذف نام کاربری) این بخش ها را دوباره از انترنیت جهت معلومات شما خواننده گان عزیز کاپی نمودم، معلومات در مورد میدان مقناطیسی زمین، مقناطیس تراپی، انواع ریلکس تراپی در رنگین کمان صلح ۴.

 Sound vibrations Effect over Cells And Over Heart Beats

                      http://www.youtube.com/watch?v=oCmGjD9j9bU                                       

Learn to play piano 

http://www.youtube.com/watch?v=wNqQqvT43yo&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=6FvgIFkUU60&NR=1

     http://www.youtube.com/watch?v=Grg_DLrIAhQ&a

nnotation_id=annotation_837075&feature=iv

اموزش اورگ ( پیانو)

http://www.youtube.com/watch?v=b58OpXbvW98&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xjOxKAav6Bs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=oVmgZXCgUu8&feature=related

D.N.A

http://www.youtube.com/watch?v=ZXt4pDVb2W0&feature=related

http://3333.ir/LinkDetail.aspx?id=446

تخریب D.N.A حجرات سرطانی با شعاع ایکس و گاما شعاع ایکس و گاما نوع از امواج الکترومقناطیس است، فریکونس صوتی ان فریکونسهای صوتی حجرات توموری و حجرات نورمل را نیز تغیر و درنتیجه  D.N.A حجرات سرطانی با این میتود که بنام رادیو تراپی یا د میشود، تخریب میگردند و اما کساینکه  به سرطان  مصاب اند،  در صورتیکه ریکی و یا میدتیشن ( انواع ریکلکس تراپی را انجام  بدهند) به نظر من چون میدان مقناطیسی بدن و فریکونسهای صوتی حجرات بدن شان منظم باقی میماند، چانس عمر طولانی تر را خواهند داشت و حجرات سرطا نی نیز با رادیو تراپی تخریب و تومور کوچک شده  و از بین میرند واما در پهلوی ان* قلوی نگهداشتن  خون مریض با خوردن  سبزیجات میوه جات و استفاده از ویتامین ها، نخوردن شیرنیها، گوشت قرمز و چربی که خون را اسیدی میسازد، نیز مهم  است،استفاده از عسل خالص به مقدارکم، به جای خوردن شیرنیها و چاکلیت ( قند تغذیه  کننده ای حجرات سرطانی یست)، نوشیدن شیر باعث زیاد شدن مخاط معده میشود، درمعده حجرات سرطا نی از مخا ط معده برای تغذیه ای خود استفاده میکنند،سلولهای سرطانی در محیط اسیدی مقاوم میشوند، پرهیز نمودن از چای سیاه و قهوه ( کافین)،  چای سبز یک انتی اکسیدانت قوی و دارای خاصیت ضد سرطان است،  تقویه سیستم معا فیتی عضویت نیز از نشر و نمایی حجرات سرطانی جلوگیری میکند، مریضان باید تلقین ذهنی مثبت شوند، سرطان بیماری جسم و روان است، با داشتن رویه مثبت و پیکارجو به شخص مبارزه کننده کمک میکند که برای بقای خود ادامه دهد،عصبانیت و خشم بدن را در مقابل محیط برتنش قرار میدهد، بیا موزید که روحیه پر از عشق و بخشنده گی داشته باشید، حالت ارام و ارامش داشته باشید و از زندگی لذت ببرید، اکسیجن درمانی از طریق ورزش روزانه و گرفتن نفس های عمیق باعث میشود که اکسیجن به سلولهای سرطانی نفوذ کند، حجرات سرطانی در محیط حاوی اکسیجن نمیتواند زنده بماند، بناءً با رعا یت نکات فوق بازهم چانس ادامه حیات برای مریضان مصاب به سرطان  امکان پزیر است.

 معلومات در مورد رادیو تراپی....        http://namazi.sums.ac.ir/root/peyk-e-salamat/info/radio-therapy

Blood pH: The acidity or alkalinity of blood. The pH of any fluid is the measure of the hydrogen ion ( H+) concentration. A pH of 7 is neutral. The

 lower the pH, the more acidic the blood. A variety of factors affect blood pH including what is ingested, vomiting, diarrhea, lung function, endocrine function, kidney function, and urinary tract infection. The normal blood ph is tightly regulated between 7.35- 7.45

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_therapy#Mechanism_of_action

آيا اشعه x براي انسان ضرر دارد؟  تامد تها پزشكان و بيماران از اشعه x بدون محافظ استفاده مي كردند ولي آنها بعد از مدتي به سرطان تشعشع دچار شد ند. بروز مشكل به ا ين دليل است كه اشعه x حاوي نوعي پرتو تجزيه كننده (يونيزاسيون) است . برخورد پرتوهاي نور مرئي به بافتهاي بدن، آسيبي به آنها وارد نمي سازد ولي اشعه x بخاطر قدرت فوق العاده اي كه دارد ( به هنگام برخورد به بافتها یا حجرات بدن ‌) الكترونهاي بافت را جدا مي كند و اتم را تبديل به يون (نوعي اتم حاوي الكتريسيته) مي كند. الكترونهاي آزاد با برخورد به اتم هاي ديگر ، آنها را هم تبديل به يون مي كنند. يون ها باعث بروز مشكلاتي در سلولهاي بدن و DNA مي شوند . با مرگ يا خرابي DNA ها ، مشكل سرطان بروز مي كند و حتي اين مشكل توسط اسپرم يا تخم به نسل هاي بعدي منتقل مي شود. با تمام اين احوال دستگاههاي توليد اشعه x از گرانبهاترين ابزار پزشكي به حساب مي روند و اغلب تحقيقات و معالجات به اين وسيله ارزشمند وابسته اند.

اشعه ایکس شکلی دیگر از نور...               http://www.mit.edu/~taalebi/soscof/chandra/alookatxray/moreinfo2/xraofol1.html                     

اشعه X مي تواند به واسطه برخورد بين يك الكترون و يك پروتون پر سرعت توليد شود.

                                                                                             04.01.2010

سرطان چیست؟

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=630

http://www.pezeshk.us/?p=1583

http://www.mahyanews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1256&Itemid=53


سونو گرافی چیست و انواع ان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C_

%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C

http://khabarnews.ir/index.php?p=678

فواید  فلز روی یا Zn  فواید فیبرهای غذایی در بدن

   جهت جلوگیری از سرطان، کمبود روی در خون باعث کاهش انسولین در خون میشودبناءً برای مریضان دیابیتیک خیلی مهم است، جهت جلوگیری و تداوی ریزش مو، تقویه سیستم معافیتی بدن، درمان سرما خورده گی،درمان التهابات دهن و لوزه ها، تسریع بخشیدن در بهبود زخم ها، کولیت های زخم شده،  بیماری های پانکراس،  در تداوی کانسر پروستات، ضخامه پروستات، تداوی روماتیزم مفصلی، درمان اکنه در جوانان و نوجوانان...

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=55217

غذاهای ضد سرطان

http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/cancer/2008/10/2/75615.html

D.N.A Repiar,Duplication And Mutation

http://www.youtube.com/watch?v=CcTayxEblio&feature=related

                          

Frequency 528- DNA repair freq, chakra balance and deep meditation

http://www.youtube.com/watch?v=MQywt4C-1So&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ERenoWYIno4&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=tgMQOAWeVs0&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=Z5N3vjaY2ws&feature=related

 

  الکترومقناطیس  مطالعه تأثیرات بارهای ساکن و متحرک است.طبق نظریه الکترومقناطیسی ماکسول هرذره باردار متحرک ازخودانرژی ساطع می کند. 

    امواج الکترومقناطیسی را نخستین بارماکسول پیش‌بینی کرد و سپس هاینریش هرتز آن را با آزمایش به اثبات رساند. ماکسول پس از تکمیل نظریهٔ الکترومقناطیس، از معادلات این نظریه شکلی از معادلهٔ موج را به دست آورد و بنابراین نشان داد که میدان‌های الکتریکی و مقناطیسی هم می‌توانند رفتاری موج‌گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج الکترومقناطیسی از معادلات ماکسول درست برابر با سرعت نور به دست می‌آمد، و ماکسول نتیجه گرفت که نور هم باید نوعی موج الکترومقناطیسی باشد.

 تعریف تابش الکترومقناطیسی یا موج الکترومقناطیس  نوعی موج است که در فضا انتشار می‌یابد و از میدان‌های الکتریکی و مقناطیسی ساخته شده است. این میدان‌ها مقناطیسی در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.

 گاهی به تابش الکترومقناطیسی نور می‌گویند، ولی باید توجه داشت که نور مرئی فقط بخشی از گسترهٔ امواج الکترومقناطیسی است. امواج الکترومقناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش پرتو ایکس و پرتو گاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش *بسامد مرتب شده‌اند.

تأثیررنگها در درمانی بیماریها سالها اثررنگها بر روی بدن، روحیات و طرز تفکر انسان توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار می‌گرفت. دوست داشتن یک رنگ توسط انسان ناشی از احساسی است که آن رنگ به خصوص دراو ایجاد می‌کند. 

رنگها انرژی‌ها یی هستند که از طریق امواج منتقل می‌شوند. 

گیرنده ‌های نور در شبکیه که به آنها گیرنده‌ های مخروطی می‌گویند، این انرژی‌ها را به احساس رنگ توسط مغز تبدیل می‌کنند. شبکیه دارای سه نوع گیرنده مخروطی است. یکی برای رنگ آبی یکی برای سبز و یک نوع برای قرمز. ما با ترکیب این رنگها می‌توانیم رتگها را تشخیص دهیم. وقتی انرژی رنگها وارد بدن ما می‌شود، 
غده‌های هیپوفیز و پینه‌آل (‌صنوبری‌)‌را تحریک می‌کند. این تحریک می‌تواند باعث ترشح هورمون‌ها‌یی شود که بر روی فیزیولوژی بدن ما موثر است و این خود می‌تواند علت ارتباط رنگها با حالات جسمی ‌و روحی بدن ما باشد. 

http://forum.pezeshki.info/show_article.php?id=16266&

title=%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C

Chromotherapy

http://en.wikipedia.org/wiki/Chromotherapy

Colors and Frequenices

http://www.crystalinks.com/colors.html

یگا نه مطلبی ایکه در مورد فریکونسهای امواج الکترومقناطیس در انترنیت در یافت نمودم مطلب در مورد فریکونسهای امواج الکترومقناطیس دربا ره رنگها است که چنین شرح گردیده: همه اشیا از ارتعاشات انرژی امواج الکترومقناطیس با فریکونسهای مختلف ساخته شده که به قسم صوت، شعاع و رنگ ما ا ثرات انرا مشاهده میکنیم،ما برای خلق  بیلانس نورمل حیات و اهداف صحی در زندگی خود رنگها را از طریق استفاده از لباس، لوازم، اشیایی منزل، موادغذایی حتی با ( مشاهده گلها ،مناظر طبیعی، استفاده از سنگهای شفا دهنده با رنگهای مختلف )،  رنگها را ترسیم و جذب میکنیم، رنگها بیلانس چاکره ها را منظم میسازند، نور مریی  بنام    Roygbi v or Rainbow spectrum یا د میشود،نور مریی یا رنگهای قا بل دید چشمان ما از تجربه انکسار نور یا عبور نور از محیط شفاف رقیق به محیط شفاف غلیظ یا شکست نورمیتوانیم تشخیص دهیم ، با عبور نور در مخروط و تجزیه ای نور به هفت رنگ  این تجربه برای اولین بار توسط فیزیکدان معروف نیوتن اجرا شد، رنگین کمان نیز در اثرپدیده انکسار نور در اسمان تشکیل میشود. ( معلومات مفصل در رنگین کمان صلح۱...)

   چا کره ها    تعداد چاکره های اساسی به هفت چاکره تقسیم بندی شده،چاکره ها یا مراکز انرژی دارای شکل مخروطی بوده که رأس  ان به طرف داخل و قاعده ای مخروط به سطح بدن مطابقت دارد، رنگها باعث بیلانس نمودن چاکره ها میشوند مانند سوند تراپی.

http://zistchakra.blogfa.com/

   ها له  چیست؟.... درحالت نورمل اورا یا طول امواج الکترومقناطیسی اطراف وجود یا اتوموسفیر وجود ما انسانها ۴۵ سانتی متر است...

http://www.arvah.net/index.php?topic=18410.0

http://www.dostan.net/view.asp?id=50186301725100001

Aura Photos

http://www.youtube.com/watch?v=diNrL_glsEA&NR=1

Presentation For Aura Imaging

http://www.youtube.com/watch?v=8911huq8gNA&feature=related

    The Human Body Energy Centers

http://www.youtube.com/watch?v=_1UEXBXNyyQ&feature=related

  ریلکس تراپی  ایا میدانید در اینده اموزش ریلکس تراپی جهانی خواهد شد؟

فوايد و عملكرد آرامش....

                                   http://www.iran4me.com/Pezeshki/Default-50172.asp

                                                    Reiki Healing Music

    http://www.youtube.com/watch?v=77j9Eu3TWkQ&feature=fvw

   http://www.youtube.com/watch?v=5VoYHtAGLns&feature=fvw

 Sound Effects Over Health

 http://en.wikipedia.org/wiki/Health_effects_from_noise 

    http://www.healingsounds.com/articles/shifting-frequencies-1.asp     

http://www.abelard.org/hear/hear.php

 Low Frequency Sound Therapy

http://www.fibromyalgia-symptoms.org/fibromyalgia_lfst.html   

 

در مورد تشریحات بحث های فوق، مطالب از طریق انترنیت جمع شد تا مورد قبول شما  خواننده محترم قرار گیرد. 

 از یک تعداد افراد استفاده جوکه امروزقدرت پیروان همه ادیان جهان ،سوسیا لیستها  و کمونستها را دردست دارند،اکثریت این افراد به ریکی و قوانین ذهنی بلدیت دارند،دروبلاگهای رنگین کمان صلح یاد اوری نمودم، متوجه باشید، یگانه طریق و روشی ایکه میتوانند شما، مخصوصاً شما جوانان را تحت تسلت وتأ ثیر خود قراردهند، شما را ازاموزش باز میدارند تا نتوانید به تحصیلات خود ادامه دهید( من از تجربه ای شخصی زندگی خود مینویسم) افغانهایما طی سه دهه جنگ از تحصیل بازماندن،  معضله ای دیگر ایجاد پرابلم اقتصادی برای مردم ماست، حتی اگرهدف شخصی بالای شخص خود شما داشته باشند، برای فامیلها وشخص خود شما به طریقه های مختلف میکوشند، مشکلی اقتصادی ایجاد نمایند، ( برای رسیدن به این دوهدف در کشورهای ما ازطریق جنگهای داخلی و یا جنگ میان کشورها نا یل میشوند)  بااستفاده ازعقا ید، نظریات وافکار شما،  این گروپ افراد خود راهم نظربا شما ها ساخته تا به اصتلاح از یکطرف دلهای شما را به دست اورند واز طرف دیگر شما ها را به ضد یکدیگرتان به استعمال بگیرند، میگویند: تفرقه بیانداز و حکومت کن ویا ازافکار ونظریان من و شما برای پیشبرد اهداف خود درمیان گروپ های سیاسی استفاده میکنند، رهبران سیاسی هر حزب، گروه و گروپ را مورد استفاده جویی قرار داده دراخیر ترور، کشته و یا بد نام میکنند، این گروپ افراد استفاده جو درهر گروپ و گروه سیاسی، مذهبی و یا انانیکه کدام عقیده ای مذهبی ندارند، موجود، درهرکشوریکه نقل ومکان میکنند، افراد مانند اینها، بهترین زمینه ای کاروتحصیل  را برای این گروپ افراد فراهم میسازندواما این مردمان کشورهای ماست که درهر کجا باید با هرنوع مشکلات بسوزند و بسازند، جوانان درداخل کشورما با وجودیکه تحصیلات عالی دارند، بیکار هستند، این بیکاری ضربه ای  بزرگیست در اقتصاد فامیلها. درکشورما بیکاری باعث گردیده تا جوانان به مواد مخدر پناه ببرند  و یا جذب گروپ های تروریستی، سیاسی... شوند، طی قرنهاست که در کشور ما مردم به مشکل اقتصادی، مالی و بیکاری روبرو هستند، دولتی کنونی وهیچ دولتی دراینده نخواهد توانست این مشکل مردم را حل نما یید تا زمانیکه ما به عقاید ونظریات یکدیگر احترام نگذاریم وهمه همدست و یکجا درشرایط صلح برای عمران وابادی افغا نستان عزیز نکوشیم.

  امید است تا  مقامات وزارت تعلیم و تربیه کشور ما در بخش نصاب تعلیمی، تدریس فیزیک کوانتم و جیولوژی ( علم ایکه از ساختمان زمین بحث میکند) را نیز شامل سازند، در مکاتب کشور ما صرف بخش فیزیک نور،میخا نیک، برق در مجموع  چار فیزیک و جغرافیه سیاسی و اقتصادی جهان تدریس میشود،  برای قطع جنگ و از بین بردن اختلافات مذهبی و سیاسی که باعث قتل و کشتار هموطنان ما و عقب مانی کشو ما در طول تاریخ شد،  لطفاً در بخش نصاب تعلیمی کشور ما  تدریس انواع ریلکس تراپی و قوانین ذهنی را شا مل سازید، مردم را در جهالت یا بیسواد نگهداشتن، قدرت مندان جهان با استعمال توپ، تفنگ، راکت، بم و مصرف میلیونها دالر و ایرو نمیتوانند صلح را در کشور ما  تأمین کنند. 

 در منطقه ای هالند بنام هارلیم زندگی میکنم، در این چار سالی ایکه در این منطقه نقل ومکان نمودم، فقط سه شب توانستم در فلتم ارام زندگی کنم، درهفته ای اول پسران ایرانی ایکه کلید فلتم را داشتند، نیم شب به باز نمودن دروازه فلتم مصروف شدند و اینبار این پسران ایرانی را برای کشتنم وظیفه داده بودند، که قبلاً مفصل در مورد شان معلومات دادم، دوکتور فامیلی من درهر شفاخانه  ....  که جهت معاینات صحی مرا میفرستد، کارمند شفاخانه.... با من خیلی برخورد زشت دارد، هفته سه چار روز کار نمیکند و به گفته دوکتور دیگر رفیق او دوکتور لمس درخانه دروس طبی میخواند و یکی دو دوکتور دیگر مانند لمس و دوکتور کوک نیز از جمله ای این افراد....در روزهای ا یکه کار نکند، من نزد این دوکتوران باید مراجعه کنم، برای بار اول بنابر به درد های شدید عصبی من نزد متخصص عصبی و روانی مراجعه نمودم، با استفاده از تداوی این دوکتور، اگر من نزد متخصص قلب.... مراجعه کنم، ذریعه ای تیلیفون و یا در ورقه ای ایکه من انرا باید به متخصص بدهم، مینویسند که شدیداً تکلیف روانی دارم و با استفاده از این کیس دست ساخته ای خود شان، تا من نتوانم به ضد این افراد و همسایه ها صحبت کنم در حالیکه من جهت درد های عصبی ادویه ای هیموپتیک میگیرم نه ادویه ای متخصص اعصاب را. شفاخانه ایکه نزدیک اپارتمانم در هارلیم جدیداً ساخته شده، دریافتم که اکثریت دوکتوران ساخته شده از این افراد اند و من باید صرف درهمین شفاخانه مراجعه کنم و از یک دواخانه باید متواتر ادویه هایم را اخذ نمایم، دردفتر پولیس این افراد از حمایت پولیس برخوردار اند،از طریق کمپنی ایمیره  من این اپارتمان را اخذ نمودم، با شخصی با سم فن منستر در مورد این همسایه های مضر صحبت نمودم روز دیگر به دفتر شان مراجعه با خانمی  به اسم  کرین کما ندر درمورد همسایها داخل صحبت شدم این خانم با من وعده  کمک داد و اما بعد از ۲۰  روز دوباره پرابلم با این همسایه ها شروع شد، چار روز قبل مورخ ۰۹-۱۲-۰۳۰جهت درد نا حیه ای قلبی ایکه از طرف شب برایم پیدا شد، نزد دوکتور لمس مراجعه نمودم... این دوکتور مرا نزد متخصص قلب فرستاد، او به این باور که من به زبان هالندی بلدیت ندارم در ورقه مینویسد، من در افغانستان و پاکستان طب خواند م درحالیکه من در پاکستان طب نخواندم.... ودرمورد طبابت میدانم و اما شدیداً تکلیف روانی دارم، هر راست و دروغ ایکه دل شان میخواهد، جهت تشخیص در معاینات صحی من مینویسند، درحالیکه همه مشکلات صحی را همسایه های مانند این افراد، از سبب مضریت و شب بیدار نمودن از خواب با ایجاد صدا های وحشت ناک در فلت... من فشار خون بلند، درد های عصبی و در این چند روز درد ناحیه قلبی ناشی از ناراحتی های عصبی عاید حالم شد.     اکثریت این افراد دوکتور، پولیس، وکیل، فارمسیست و یا  کار در رسانه های خبری را دردست دارند و از مدت دو روز به این طرف وبلاگها را نیز سانسور نمودند، تا از اینکه  در اینده چه اتفا قات در زندگی ام خواهد افتاد من نتوانم، به دیگران گزارش بنویسم، گرچه از من سوال میکردند که دیگر کدام امید در زندگی  من باقی مانده و اما من امید میکنم، همان طوریکه پولیس یک تن از همسایه ها را در قاچاق مواد مخدر دستگیر نمود ( پولیسی ایکه از جمله ای این افراد نبود)،روزی فرا خواهد رسید تا این افراد مضر و عوام فریب را پولیس در هر مقا م، منصب در هر کشور، درهرعقیده مذهبی، غیرمذهبی و نظریات سیاسی ایکه اند،  به پنجه ای قانون سپرده شوند.

 درزمانیکه محصل یونیورستی طبی بودم، برای ما معاینات التراسوندو Cat Scan درس داده نشد و در این سالها در افغانستان و پاکستان جهت تشخیص امراض مروج گردید، ده سال قبل این موضوع را به وکیلم نیز درمیان گذاشتم که اینها از وجودم جهت ازما یش طبی استفاده میکنند، پرابلم های صحی از سبب تأثیرات بد در وجودم و بیدار نمودن از خواب، اما وکیلم کدام توجه ای به این موضوع نکرد، دو سال قبل فشار خون بلند، سال گذشته نیز متوجه درد های ناحیه قلبی شدم، اما از اینکه دوکتور فامیلی من به هر شفاخانه ایکه جهت معاینات صحی مرا میفرستد، کارمند صحی با من روش خوب ندارد، از رفتن نزد دوکتور خود داری نمودم، از طرف دیگر تشخیص صحی مرا هرچه دلشان میخواهد مینویسند، مراجعه کردن و نکردن من نزد دوکتوران که همه ساخته از شده از این افراد اند، بی فایده است و همیشه تابلیت اسپرین میگیرم و رژیم غذایی خود را باید کنترول کنم، اما از ناراحتی عصبی نمیشود فرارکرد، از مدت سه چار روز درد دوام دار ناحیه قلبی و از طرف شب مرا مجبور به مراجعه نزد این دوکتوران نمود، من اکثراً برنامه های طبی را مشاهده میکنم،  در یکی از برنامه های طبی شخصی مصاب به اسکیمی قلبی با اجرای تست استرس در تحت معاینات التراسوند قلبی نیز قرار داشت، در صورت ظاهر شدن نقاط رنگه در ما نیتور نشانه ای اسکیمی نزد بیمار بود، من چنین نشانها را در معاینات خود مشاهد نمودم، این لکه ها و نقاط رنگه را متخصص قلب توسط بررسی گراف ان نیز تعین نمود و اما برایم گفت که قلبت سالم است، از طرف دیگر یک ماه قبل من جهت دردهای عصبی طرف چپ وجودم  که نمیتوانم درست قدم بزنم، نزد دوکتور دیگر که با دوکتور لمس یکجا کار میکرد، مراجعه کردم برایم تست معافیت، تعین هارمون درقیه و کلسترول خون را نیز در پهلوی ایکس ری نوشت، چنانچه از اثرات بد صدا در وجود و بیدارخوابی یکی هم زیاد شدن کلسترول در خون و ضیعف شدن سیستم دفاعی عضویت است، حتی از من سوال نمود که ایا امسال تست معافیت، کلسترول خون را انجام دادم و باز برای بار دوم بعد از یکی دو ماه، دوکتور قبلی من به اسم دراکس مرا جهت معاینات تکلیف دسک کمر به شفاخانه نفرستاد و اما کوشش داشت، هرچه زودتر در فاصله های زمانی کم من باید تست های خون  جهت تعین سویه ویتامین ها در خون انجام دهم و مرا شدیداً تحت فشارهای روانی و عصبی همسایه ها قرار میدادند که بعد از جنگ با یک تعداد افراد مانند او دیگر مرا جهت معاینات خون نفرستاد.

                                                                             03.01.2010

 به ارتباط موضوع فوق خواستم ، موضوع متأثر کننده ای دیگر که هفته گذشته در یکی از برنامه های تلویزیونی درمورد ان صحبت شد، برایتان تحریر دارم:   قوانین را که دولتها وضع میکنند، تطبیق این قوانین صرف برای مردمان عادیست  و اما این افراد درهرکشوریکه زندگی میکنند، ازادانه به قتل، کشتار، چور وچپاول دارایی های عامه... بپردازند و یا به استفاده سیاسی، مذهبی و شخصی از دیگران جهت رسیدن به اهداف خود ادامه دهند.....، سوگند هیپوکرات نیز برای عده ای  محدود دوکتورانی یست که از جمله ای این افراد نیستند، این گروپ افراد استفاده جو د ر پژوهش وتحقیقات طبی نیزاز وجود انسانها استفاده میکنند:

زمانیکه بیماری درماست مادر مورد بیماری چه فکر میکنیم، هرلحظه عصبانی هستیم که چرا برای من این بیماری پیش امد و حال ما را بدتر میسازد، دردانشگاه هاروارد برای گروه ای گفتند که شما سرطان دارید، این بیماران ازسبب سکته ای قلبی و دیگر بیماریها فوت نمودند، نه از سبب سرطان، به نظرمن این مریضان را تلقین ذهنی نمودند، و به انها فهمانده شد که دیگرنمیتوانند زندگی کنند و خواهند مرد،  درمورد تلقین ذهنی معلومات مفصل ارایه شد.

                                                                                                 10.01.2010    

 خانم ها لندی ایکه دریکی از مکاتب هالندیها به اسم مادر سنتروم، برای مهاجرین از کشورهای مختلف تدریس لسان میکرد ناگفته نماند که خانم دوکتورفامیلی من نیز در این مکتب لسان تدریس میکند و شاگردان این مکاتب اکثراْ مانندسا یر مکاتب مهاجرین، مردمان متعصب مسلمان ...از کشورهای مراکش، ترک...  مانند کورس  انگلیسی ایکه در پاکستان بود مردمان ما نند این افراد را اموزش لسان تدریس  میکنند،  خلاصه بعضی  اوقا تیکه من  جهت اموختن لسان به خا نه ای این خانم میرفتم، شوهرش به کوبیدن دروازه ویا به زمین کوبیدن اشیا یی سنگین شروع میکرد، در مغازه های ا یکه جهت خرید میرفتم قصداً یک تن از فروشنده ها را مید یدم که در جلو چشمها یم یک صندوق وزمین را در زمین میکوبد و یا در شفاخانه ایکه میروم،  در طبقه بالا به کوبیدن اشیای وزمین به زمین شروع میکردند و بعد از مدتی سرو کله ای دوکتور امراض عصبی و ر وانی ظاهر میشد، خوشبختانه فعلاً شفاخانه اینها از ان تعمیر نقل و مکان نمود و دوکتورم نیز تبدیل شد، وقتی از تاثیر مهلک صوت در حدود یکی دوماه قبل به خانم معلم تعریف کردم، در زندانها از این روش برای مریض ساختن زندانیان استفاده میکنند، در جواب برایم میگفت بلی من میدانم که صوت تاثیر بد بالای صحت میگذارد و اما در زندان ها علاوه از این روش برای بیدار نگهداشتن زندانیان قطرات اب را نیز بالای سر زندانیان رها میکنند و از مدت یک هفته به این طرف به بهانه اینکه سرطان دارم، دیگر تدریس را نیز متوقف نمود و اما از اینکه در قسمت اموزش لسان  مرا کمک میکرد، من همیشه نزد دیگران از او به خوبی یاد میکردم ( همه مهاجرین  دارای عقاید و نظریات مذهبی و سیاسی مختلف که اکثریت شان ساخته شده از این افراد اند در این مکا تب لسان میاموزند و سرنوشت و اینده ای شان توسط این معلمان تعین میشود. )

                                                                                    08.01.2010      

 گرچه این خانم معلم دوست نداشت تا از این همسایه های وحشی برایش تعریف کنم و اما امروز  با تأسف اطلاع یافتم که هفته گذشته، روز پنجشنبه در اثر مریصی کانسر وفات نمود.              14.03.2010                     

 به نقل بزرگان فامیل: ممکن در حدود ۵۰سال... قبل  وروسها جهت کمک به افغانستان امده بودند، در انوقت محمد زایی ها ( ظاهر شاه پادشاه افغانستان بود ) بنابر کار رسمی اینها از پدرم خواهش نمودند تا به حیث ترجمان انها را کمک کند، پدرم با اینها روانه شهر مزارشریف گردید اما علاوه به کمک در نزد  انها دستگاه و لوازم مخابره نیز موجود، که برای فعالیت های جاسوسی به افغانستان فرستاده شده بودند ، از این موضوع پدرم به برادر مادرم  ودیگران اطلاع داد، پولیس انوقت زندگی او را محفوظ و این افراد را از افغانستان خارج نمودند، از ان زمان به بعد پدرم در اکثر سفر ها و سمینارهای علمی ایکه در خارج از افغانستان فرستاده میشد توسط یک نفر از این افراد تعقیب میشد، در مجارستان در تریست ایتالیا که عضویت ساینستست های بین المللی را داشت، باید در انجاه کار میکرد و  در یونیورستی فنکوفر بی سی کانادا که به حیث استاد قبول شده بود.... از طرف دیگر نزدیک ترین دوستان پدرم سعیدان بودند، هر زمان دعوا من با پدرم روی این بود که چرا دوبار ه امریکا نمیرود تا ما بتوانم در انجاه به تحصیلات خود ادامه دهم، اقایی سعید دوست او مانع رفتن پدرم در خارج از افغانستان میشد و  فامیل همسایه ما در پاکستان که مادرش سعید واین پسر خلقی بود نیز با این فامیل در پاکستان رفت و ا مد داشتند و اما در پاکستان  این گروپ افراد( سعیدان پاکستا نی  به شمول اعضای دفتر حزب اسلامی که اکثریت ان در کابل خاد و یا خلقی بودند با معلمان کورس انگلیسی همه یکدست )، مردم  سعیدان را بنام عیسویها  یا د میکردند، زما نیکه با مجاهدین کار میکردم  این افراد فرصت طلب  و استفاده جو که صرف یک بخش از اینها  را سعیدان تشکیل میدهند مسلمانان را شدیداً به ضدم به تحریک گرفتن واما درها لند جای اینها را عیسوی ها گرفت  از افغانستان به بسیار مشکلات توانستم پاکستان بیایم و به همین قسم هالند،  در کشور هالند از همان طالبان، خلقیها، محمدزایی از هرگروه و گروپ حمایت میشود، اینها دارای کدام مذهب و احد و عقیده خاص نیستند، عقاید مذهبی و نظریات سیاسی سوسیالیستی و کمونستی  یک وسیله ایست برای بقا و ادامه  قدرت شان در میان مردمانیکه از اینها کدام شنا خت ندارند.

                                                                                              09.01.2010                                         

                   

+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره  |